Om mig

Jag heter Joanna Lundin och jag är utbildad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld.

 Under många år arbetade jag som ämneslärare och då främst på högstadiet.
Intresset för npf och hur vi kan göra för att skolan ska bli mer tillgänglig för alla elever föddes för 15 år sedan. Ett intresse som bla har gjort att jag har utbildat mig till coach i syfte att utveckla och förfina mina egna dagliga verktyg.
Under de sista 4 åren har jag arbetat som NPF-pedagog på en skola söder om Stockholm och då haft som uppgift att handleda, utbilda och coacha elever, kollegor och vårdnadshavare inom bla  npf, anpassningar, fysiska lärmiljön, och ledarskap i klassrummet.

Vid sidan om mitt ordinarie arbete har jag sedan 2009 föreläst,handlett och haft utbildningar och då besökt både skolor och olika företag/organisationer.

Genom mitt företag Skolkraft erbjuder jag utbildningar/föreläsningar och handledning inom områden som npf (Neuropsykiatriska funktionsuppsättningar), tillgängligt lärande, ledarskap i klassrummet samt om hur vi kan använda olika anpassningar som verktyg för att skapa en tillgänglig skola för alla.

Min grundsyn är baserad på ett salotogent synsätt och en stark tilltro till varje individs egna förmåga. Alla människor vill men förmår inte alltid!