Handledning

Jag erbjuder pedagogisk handledning för både grupper och enskilda personer.

Handledningen kan tex utgå från specifika situationer i den dagliga pedagogiska verksamheten som upplevs som bekymmersamma men också handla om mer övergripande frågor i syfte att arbeta förebyggande och främjande.
Handledningen kan kombineras med inslag av utbildning om så önskas.