Konsultation

konsultation/rådgivning kan handla om allt från det lilla till det stora.

Som tex att tillgänglighetsanpassa lokaler, finnas med som tredje part om samarbete mellan hem och skola inte hittar rätt form eller stötta skolledning kring en förändringsprocess.
Konsultationen/rådgivningen kan ske både i form av fysiskt möte eller via Skype.