Öppna föreläsningar

PML2018
Malmö 26/9-18
https://pedagog.malmo.se/2018/08/19/fokus-npf-med-joanna-lundin-pa-pml18/

Bokmässan 2018
Göteborg 27/9-18
https://bokmassan.se/programs/digitalisering-gamification-npf-mojligheter-och-fallgropar/

Framtidens skola
Stockholm 10/10-18
http://www.tiabkonferens.se/framtidens-skola-2018.html#program=talare

Inkludering och anpassade lärmiljöer
Stockholm 22/10-18
http://kompetento.se/konferens/inkluderingokt2018/

Skolforum
Stockholm 29/10-18
https://invitepeople.com/seminars/1241

Framtidens fritidshem
Stockholm 6/11-18
http://www.tiabkonferens.se/konferens-konferens-fritidshem-2018.html#program=talare

Skolevegringskonferans
Oslo 16/11-18
https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/skolevegring/