Uppdragsgivare


Framtidens skola

Hur kommer morgondagens utbildning och lärande att se ut? Hur kommer den digitala utvecklingen påverka läromedel och därmed utbildningen? Vilka krav ställer framtidens skola på dig som pedagog?


Bokmässan

Bokmässan är Nordens största kultur- och medieevenemang och äger rum 27–30 september 2018 på Svenska Mässan i Göteborg.


Skolforum

En nationell mötesplats för svensk skola och årets viktigaste fortbildningsdagar där lärare och skolledare från hela landet möts och inspireras. För perspektiv och samtal kring professionsfrågor, för beprövad erfarenhet och vetenskap, för centrala frågor för dagens – och framtidens – skola. Från förskola till vuxenutbildning.


Jobb Aktiv

Konferenser är i grunden en kostbar investering. Vi tar inte lätt på den uppgift det är att täcka våra kunders behov av kunskap.


Linköping

Linköpings kommun är en kommun i Östergötlands län. Centralort är residensstaden Linköping. Kommunen ligger centralt i landskapet Östergötland och är med drygt 150 000 invånare länets folkrikaste och Sveriges femte största


Malmö stad

Malmö kommun, även kallad Malmö stad, är en kommun i Skåne län, i före detta Malmöhus län. Centralort är Malmö. Kommunen ingår i Stormalmö och utgör en egen valkrets vid riksdagsval i Sverige.


Studentlitteratur

Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsförlaget som ständigt vill förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter och elever som för våra författare.


Prolympia

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Med skolor på flera orter i landet arbetar vi målinriktat med kunskap, trygghet, idrott och hälsa i ...


Sett

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Mötesplatsen handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer. SETT startade 2012 i Stockholm och går sedan dess årligen. 


Kompento

Kompetento erbjuder högaktuella konferenser och utbildningar där vetenskap och praktik möts. Att lära av andra framgångsexempel står i centrum. Varje konferens är skräddarsydd utifrån målgruppens specifika behov och ny kunskap förmedlas av de främsta ämnesexperterna och praktikfallen inom respektive område. Du kan alltid vara säker på att ämnet ligger i tiden och möter dina behov.