Föreläser, inspirerar och coachar inom NPF, anpassningar & skolutveckling

Är du intresserad av att boka en utbildning, handledning eller har frågor kring boken? Hör av dig!

Kontakta mig

Är du intresserad av att boka en föreläsning,
utbildning eller har frågor kring boken?

Kontakta mig

En skola som fungerar - för alla

En skola som fungerar – för alla inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla, utan att det behövs stora ekonomiska resurser.

Här finns många praktiska tips och handfasta råd kring hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom skolan och andra som är intresserade av skola, npf och skolutveckling.

Köp boken